www.2885.com

www.2885.com
校本教研

教育园地总第四十五期

发布时间:2011-06-23 09:30    作者:超级管理员    责编:超级管理员
 
教育园地
 
总第四十五期

 
 
郑州市第107中学
二〇一一年六月
 

                                主办单位:郑州市第107中学
                                主    编:张云敬   何   平
                                副 主 编:帅志民   范卫斌
                                编    辑:安伟亮   汪   庆   王  莉
                                执行编辑:杨滨瑜
         
                                电子信箱:
zz107j@yahoo.com.cn
                                网    址:
http://blog.zzedu.net.cn/user1/107jwc/index.html
 

                               生本教育研讨会专刊 目录

                               五月份学校教科研工作
                               学校教研新闻三则
                               初中语文生本教育实践探索
                               独具特色的生本教育实践
                               七年级英语生本教育实践
                               循环教学法的生本教育实践                                
 

郑州市二七区苗圃街3号
招生:0371-86016112 办公:0371-66936159
豫ICP备10019805号
XML 地图 | Sitemap 地图