www.2885.com

www.2885.com
校本教研

教育园地总第四十四期

发布时间:2011-06-23 09:30    作者:超级管理员    责编:超级管理员
 
教育园地
 
总第四十四期
 
 
郑州市第107中学
二〇一一年五月
 

                                主办单位:郑州市第107中学
                                主    编:张云敬   何   平
                                副 主 编:帅志民   范卫斌
                                编    辑:安伟亮   汪   庆   王  莉
                                执行编辑:杨滨瑜
         
                                电子信箱:
zz107j@yahoo.com.cn
                                网    址:
http://blog.zzedu.net.cn/user1/107jwc/index.html
 

                                前置学习专刊 目录

                                四月份学校教科研工作
                                学校教研新闻
                                前置作业的科学设置探索
                                我的母亲
                                海燕
                                定积分在物理中的应用
                                I want to be an actor
                                密度
                                蜀相
                                探究世界的本质
                                基因在亲子代间的传递
                                一次函数的图象

 

 

 

郑州市二七区苗圃街3号
招生:0371-86016112 办公:0371-66936159
豫ICP备10019805号
XML 地图 | Sitemap 地图